Vi hanterar inplastning och adressering med en Buhrs 2008. En höghastighetsmaskin och en av de klart bästa på marknaden med produktionsfart på upp till 10000 ex/timma.

Inplastning & adressering på vit remsa utanpå plasten är det mest vanliga, man kan också naturligtvis blada in produkter och varianter finns för kunder som önskar annan adressering. Självklart adresserar vi också direkt på trycksak. Det finns 4 stationer för maskinell körning, fler produkter än så innebär handpåläggning. Adressfil körs i excel-fil helt enligt GDPR. Vi skyddar naturligtvis all data enligt all tänkbar lagstiftning och praxis. Filen kasseras kort efter körning. Bra priser samt snabba och flexibla leveranser gör oss till en pålitlig leverantör av både mindre och stora utskick både inrikes och utrikes. För att nå Raul i produktionen, skicka ett mail till print@hrgrafiska.se och för offert kontaktar ni Jörgen på jorgen@hrgrafiska.se eller ring direkt på 031-697181