Våra Horizon falsmaskiner är i spetsen för digitaliseringen. Cross Folder AFC-746F. Snabb maskin för stora format. Hög precision.
Cross Folder AFC-566FKT för de mindre formaten. Perfekt för kartfalsning.