Blocklimning sker fortfarande manuellt hos oss.

Vi får helark av kunden, räknar upp antal blad och lägger sedan i blockpapp på helarket, skär isär, limmar och splittar.